Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești / Petroleum-Gas University of Ploiești
Admitere, iulie 2020 / Admissions, July 2020
Formular pentru obținerea codului de candidat / Form for obtaining candidate's personal key

(ro) În conformitate cu directivele GDPR, rezultatele la concursul de admitere vor fi afișate anonimizate, având numele candidaților substituite prin codurile lor de concurs. De asemenea codul de concurs va fi utilizat, pentru unele programe de studiu și la testul online. Obțineți codul personal din acest formular și notați-vi-l, pentru a îl avea la îndemână la nevoie.
(en) In accordance with the GDPR directives, the results of the admissions will be displayed anonymously, with the names of the candidates being replaced by their personal keys. The key will also be used, for some study programs, at the online test. Get your personal key from this form and write it down, to have it when needed.

© Copyright 2020 UPG Ploiești - Toate drepturile rezervate / All Rights Reserved